Portret in opdracht

Portret in opdracht

In tegenstelling tot de verwachting dat een kunstenaar graag in afzondering wil werken vind ik het contact met mens en dier essentieel voor mijn welzijn en ontwikkeling als kunstenares. Het contact met , de wensen en vragen van de opdrachtgever en het model, brengen altijd vernieuwing in mijn werk. Het is de afwisseling van het sociale contact en het werken in de beslotenheid van het atelier wat mij in balans houdt.


Werkwijze

Na het eerste contact over de telefoon of per mail maken we een afspraak voor een kennismaking.
Deze tweede stap kan bij u thuis of in mijn Atelier.  Een goed gesprek over wensen en verwachtingen en voorkeuren uwerzijds en de gang van zaken mijnerzijds is heel belangrijk. Na dit gesprek is het belangrijk dat we allebei het vertrouwen hebben dat we elkaar goed hebben begrepen. Ik stuur u na dit gesprek een overeenkomst waarin alle afspraken staan geschreven. Een eerste betaling van 10% van de overeengekomen prijs is dan gewenst.
De derde stap is dat ik u en het model thuis bezoek of u wordt uitgenodigd op mijn atelier.
Tijdens dit bezoek maak ik foto's van het model.
Aan de hand van deze foto's maak ik een paar schetsen met potlood op papier of met olieverf op paneel.
De vierde stap is goed overleg aan de hand van de schetsen. (Hieronder een voorbeeld van een schets in verf.)


9x18 cm
Na de keuze is een tweede betaling van 25% van de overeengekomen prijs gewenst.
Daarna ga ik verder met het maken van het uiteindelijke olieverfschilderij.
Wanneer het schilderij bijna klaar is nodig ik u uit voor een eerste schouw. Dan kan ik eventueel nog kleine aanpassingen doen. Dan is er ook tijd om te overleggen over de verder afwerking. (lijst)
Wanneer het portret is opgehaald of afgeleverd is de laatste betaling van 65% gewenst.


Tijd
Het maken van een portret kost tijd. Tijd om te drogen tijd en om als maker even afstand te nemen.


Kosten 2019
De prijs van een portret geschilderd met olieverf op linnen of paneel kost vanaf 595,00 tot 795,00 varierend vanaf 10 x10 cm tot 15 x 15 cm
Daarna is de rekensom is als volgt
lengte + breedte X 26 = de prijs inclusief btw exclusief lijst tot een grootte van ongeveer 50 x 50 cm.
Powered by webXpress